Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 16/2020

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Гриб В.І., Лапшин С.І., Мельник Е.А.
ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Карковська В.Я.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРИ

Москальчук Ю.Г.
СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ У РОБОТІ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ, ВИКОНАВЧОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Пержун В.В.
«ТРИ ЧИСТІ ТИПИ ЛЕГІТИМНОГО ПАНУВАННЯ»: УПРАВЛІНСЬКА ДУМКА М. ВЕБЕРА І СУЧАСНІСТЬ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Балашов І.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВІТНІХ НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Безена I.M., Волокітіна Н.Ю.
СТРУКТУРНІ КОНТЕКСТИ ЗМІН ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Богданов С.Г.
ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Козименко І.А.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Курисько І.В.
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Лелеченко А.П.
ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАДНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Леоненко Н.А.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Логвінов В.Г., Медведь А.В.
РЕІНЖИНІРИНГ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Малонога С.О.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Подольчак Н.Ю., Лукашевська У.Т.
ТЕНДЕНЦІЇ, СФОРМОВАНІ ІНТЕГРАЦІЄЮ ПУБЛІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ FINTECH ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Сенча С.А.
КОМУНІКАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Соколова Е.Т.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РЕФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Лозовська К.С.
КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Полковнікова Н.О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

Демидко Д.Л.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ФАКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Панченко О.А.
СУСПІЛЬНО ЗНАЧУЩІ ФАКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Моісеєнко О.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

Ватанов А.Р., Войціцька К.М.
АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Цепенда В.М.
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Діцман К.Д.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ФАКТОРИ РИЗИКУ

Грабовенко Н.В.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ

Мурашко А.М.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автомєєнко А.І.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦЕЮ В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Євдокимов В.В.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотайло О.В.
СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Яровой Т.С., Шестаковська Т.Л.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кононенко І.А.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Крутік Ю.В., Столяр Ю.А.
ОЦІНКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Малишев К.В., Хробуст О.О.
ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ