Автори, які опублікують свою статтю в № 31 на загальних умовах з сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року
і до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок
у наступних номерах видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця
в цей складний час!

Для опублікування статті у науковому журналі «Публічне управління і адміністрування в Україні» (Категорія «Б») Випуск 31/2022 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу editor@pag-journal.iei.od.ua не пізніше 28 жовтня 2022 року статтю, оформлену згідно вимог.

Редакційна колегія журналу здійснює внутрішнє рецензування та перевірку на плагіат всіх статей, що надходять до неї. Рецензування статті може тривати декілька днів.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 800 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_стаття, Шевченко_квитанція.

 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 грудня 2022 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 січня 2023 р.

 

Вимоги до публікацій