«Публічне управління і адміністрування в Україні» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій є профільною науковою установою, яка провадить соціально-економічні дослідження в рамках євроінтеграційних устремлінь України.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22898-12798Р від 17.07.2017 р.

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління відповідно до Наказу МОН України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9)

ISSN 2663-5240 (print) 2663-5259 (online)

Метою журналу «Публічне управління і адміністрування в Україні» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі державного управління.

Тематичні розділи журналу:

1. Теорія та історія державного управління

2. Механізми державного управління

3. Державна служба

4. Місцеве самоврядування

5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Редколегія видання здійснює внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою, редакційна колегія видання.