Редакційна колегія

Сташис Римантас – доктор наук в галузі управління і адміністрування, професор, завідувач кафедри менеджменту, Клайпедський університет, Клайпеда, Литва (головний редактор)

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

Дзіеканські Павел – доктор економіки та бізнес-адміністрування, професор, професор Інституту права і адміністрування Університету імені Яна Кохановського, Кельце, Польща

Жуковскіс Ян – доктор бізнес-адміністрування, професор управління та адміністрування, директор Інституту бізнесу та розвитку управління сільськими регіонами, Університет імені Олександра Стулгінскіса, Каунас, Литва

Мінакова Світлана Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і менеджменту НТУ «Харківський політехнічний університет»

Пілеліене Ліна  доктор економіки, професор маркетингу, професор Університету Вітаутаса Великого, Каунас, Литва

Бендаравечіне Ріта – доктор соціальних наук та порівняльної політики, асоційований професор, декан факультету управління та економіки, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва

Покатаєв Павло Сергійович – доктор наук державного управління, професор, перший проректор, Класичний приватний університет

Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Парубчак Іван Орестович  доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького