Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 20/2020ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Пержун В.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ РОЗРОБКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ XIX – XX СТОЛІТТЯ

Щербак Н.В.
НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОСНОВНИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ (В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бєляєва О.П.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Білик О.І.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ОЦІНЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Буканов Г.М.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Данилова Л.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФАНДРЕЙЗИНГУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Крижевський В.В.
ДЕРЖАВНИЙ СЕРВІС ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Лаврук О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Левчук І.О.
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

Сінгуцький О.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ

Чорний О.В., Гурковський В.І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЩОДО СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Яцкевич І.В.
БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Zeynalov Anar
AN IDENTIFICATION OF DETERMINANTS OF THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR: THE CONTEXT OF ASAN SERVICE IN AZERBAIJAN

Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В.
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Котляр Л.І.
ОСОБИСТІСНА РИГІДНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Літвак А.І.
ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Юсіфбейлі Рашид
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Надежденко А.О., Коваленко В.Я., Кучерова А.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНОГО МІСТА» В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Аулін О.А.
СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ МУСУЛЬМАНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ ІСЛАМСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Дмитришин М.В., Жураківська М.І.
ВИТІК ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ЕЛЕКТРОННОМУ УРЯДУВАННІ: РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ВЕБСАЙТІВ І ПОРТАЛІВ

Пташка С.Д., Кулешов О.П., Коломієць І.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОГО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЧАСТИНАМИ, ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Пурнак В.П.
РЕГУЛЯТОРНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ У ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Покатаєв П.С., Белюк А.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Козарь Т.П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Лебедєв А.О.
МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Мостовий В.О.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

Кудріна О.Ю., Масляк М.І.
ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сопіна О.А.
КОМУНІКАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Серветник В.В.
GR-КОМУНІКАЦІЇ, ЯК КОМУНІКАЦІЇ З СУБ’ЄКТАМИ ПОЛІТИКИ. ЛОБІЗМ

Ганущин С.Н.
АКСІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Оврамець В.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мошенець О.В.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕТІНІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Харченко О.О.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Шевчук О.А.
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Малишев К.В.
ОГЛЯД СИСТЕМНИХ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

Вакулюк В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ