Випуск 6/2018

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Даниленко Л.І., Шишак А.О.
НЕПОТИЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Козачишина Т.О.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Крук С.І.
ГЕНЕЗИС ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Марова С.Ф., Солоха Д.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ І МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

Пугач В.Г.
СУЧАСНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ЗСУВ ВІД РЕАЛЬНОГО ДО ВІРТУАЛЬНОГО

Сивак Т.В.
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Боднар П.О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Горбик В.М.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

Житник О.М.
«ГІБРИДНЕ» ПРОТИСТОЯННЯ ЯК СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

Запорожець Т.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ

Іванов Г.С.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Костюк Т.О.
МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО: БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ЧИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ?

Мар’яненко Г.І.
ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЙ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ МАЙБУТНЬОГО

Негода В.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Осик С.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Аліреза Пахлеванзаде
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Русинюк М.М.
ЛОБІЮВАННЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Чаусовська С.І.
ПОСЛУГИ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ НАДАННЯ

Ющенко Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Єршов С.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Мотріна М.М.
СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПРОФЕСІОНАЛІЗМ» ДЛЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ

СЕКЦІЯ 4 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Андрієнко М.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ Й ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Шестаковська Т.Л.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ