Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 18/2020

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Васиньова Н.С.
ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Максимова А.Я.
ВПЛИВ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДЕМОКРАТИЧНІТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Масляк Т.Р.
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Безена І.М.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕРЕЖІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Bilyk O.I., Khymych O.V.
FACTOR OF INFLUENCE OF DIGITAL ECONOMY TO DETERMINATION OF LEVEL OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Ведмідь П.В.
РОЛЬ ІНФОР МАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНО ЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Галушка В.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Грищенко Г.А.
МЕХАНІЗМ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Котляр Л.І.
ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ НА ПРОКРАСТИНАЦІЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Лукін С.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Махначова Н.М., Махначов М.В.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Непомнящий О.М., Марушева О.А., Медведчук О.В., Гаврилов А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИМІРНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У БУДІВНИЦТВІ

Олешко А.А., Федоряк Р.М., Цалко Т.Р.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ

Оргієць О.М.
КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Прав Ю.Г.
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Чорний О.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ФАКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Малахова Т.В.
КАДРОВИЙ СТЕРЕОТИП ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ЙОГО СКЛАДНИКИ

Мельниченко А.А., Шабаш І.Р.
ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Головка А.А.
СПІВПРАЦЯ МІЖ ГРОМАДАМИ У РОЗБУДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Аулін О.А.
БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК У МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ ЗА УЧАСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЦЕНТРІВ

Кукін І.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Тихоненко О.О.
СТАН ПРОФАЙЛІНГУ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

РЕЦЕНЗІЇ

Зубчик О.А.
РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ МОНОГРАФІЮ ОРЕЛ МАРІЇ ГРИГОРІВНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ганущин С.Н.
ЕТАЛОН ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНСЬКУ РЕАЛЬНІСТЬ

Дацій О.І., Сервецький І.В., Пивоваров К.В., Куташев І.В.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ) В БЕЗПЕКОВОМУ КОНТЕКСТІЬ

Колісніченко Р.М., Мартишин Д.С., Швець К.П.
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЯДЕРНОГО СТРИМУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Малишев К.В.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ ЯК СИМПТОМІВ ПРОБЛЕМ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ