Випуск 15/2020

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Ігнатенко О.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Мелконян А.Г.
СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХІДНИХ МОДЕЛЕЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ

Місюкевич Л.О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ

Шкурат І.В.
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Бойко О.П.
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Болбас О.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ Й ОЦІНКИ СТРАХОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Вербицька А.В.
ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Dinets A.V., Zdorna V.V., Nykytiuk O.A., Lynovytska O.V., Novikova I.V., Barabanchyk O.V., Litvin M.V., Khrol N.S.
LEGAL AND ECONOMIC FEATURES OF THE MANAGEMENT FOR UKRAINE’S HEALTH SYSTEM

Запорожець Т.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ

Корецький Ю.О.
МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Котляр Л.І.
СТРАХ ЯК ФАКТОР ПРОКРАСТИНАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Крук О.В.
ФАКТОРИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ

Лукін С.Ю.
ВІРТУАЛЬНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Михальчишин Н.Л., Ханик Ю.-Б.Р.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Орлова Н.С., Самборська О.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Хмиров І.М.
МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

 

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Безена І.М.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Полішкевич Л.Д.
ВЗАЄМОДІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ

 

СЕКЦІЯ 4 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

Буканов Г.М.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНИЙ І ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Вербицький В.М.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ (НЕЗАКОННІЙ) МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Євсєєв В.О., Панченко В.Ю.
ЦЕНТРАЛЬНІ СИЛИ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНДІЇ

Паутов В.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОВІДНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Шведун В.О., Торічний В.О.
ДЕРЖАВНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ ВЕТЕРИНАРНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ

Швидкий Я.Ю.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Яровой Т.С.
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ? РЕТРОСПЕКТИВА 1991–2000 РОКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОБІСТСЬКОГО ВПЛИВУ

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Грабовенко Н.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ