Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 35/2023

 

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Аніщенко М.А.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Бало C.О., Хмельницький А.В.
ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Бахтіаров С.В.
ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Власенко С.І.
ПОДОЛАННЯ РОСІЙСЬКОГО КОЛОНІАЛЬНОГО МИНУЛОГО В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Григорович Л.С., Кононенко П.П.
ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Коваленко С.В.
МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Котляр Л.І., Рубський В.М.
ПСИХОЛОГО-РЕЛІГІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Педак І.С., Козарь Т.П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Пуль С.С.
СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Teslenko N.O.
CONCEPT AND CLASSIFICATION OF LANGUAGE POLICY

СЕКЦІЯ 2ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лазор О.Д., Лазор О.Я., Юник І.Г.
ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СЕКЦІЯ 3ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Хряпинський А.П.
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ» (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ВИТОКІВ)

СЕКЦІЯ 4 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Горник В.Г., Масик-Бєсова М.З., Євмєшкіна О.Л.
МЕХАНІЗМИ ЛОБІЗМУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Баштанник О.В.
СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Целуйко О.І., Намлієва Ю.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Шевчук Р.В.
ЗАВДАННЯ І ВИКЛИКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Булгаков Р.В., Стоянова-Коваль С.С., Захаров А.А.
ІНТЕГРАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Майстренко К.М., Каліна І.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З МЕТОЮ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

Сінгуцький О.В., Боклаг В.А.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Гбур З.В.
СУТЬ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМ

Бойчунь С.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Пеньков М.С.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Покатаєв П.С., Мерзляк А.В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Ніколаєв К.Д., Семенець-Орлова І.А.
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

Смирнов І.М.
МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ