Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 33/2023

 

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Божок О.І.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Гарафонова О.І., Стаднійчук Р.В.
СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ: СУТНІСТЬ ТА ТЕОРІЯ

Грицай Р.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: ПОШУК СТРАТЕГІЙ ПРОТИДІЇ

Карпенко Є.О.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ

Цигилик Н.В.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Арсенович Л.А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Атабєгов М.І.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Базиляк Н.О., Шутак О.С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ З ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Возна Ю.І.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Джурик Ю.А., Труш А.С.
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ

Дьоміна І.О.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ В УКРАЇНІ

Карпенко Л.М., Іжа М.М., Гороховський М.В.
ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Karpenko L.M., Izha M.M., Rudenia K.A.
MODERN ISSUES FOR PUBLIC MANAGEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

Кащук О.Д.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ СИСТЕМ

Ломакін А.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОТЕЗУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Пархоменко-Куцевіл О.І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

7

Рибчич І.Є.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Хамчук Г.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПАРТНЕРСТВАМИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ ЛЮДСЬКИХ СПІЛЬНОТ

Хмелюк В.С.
НАСЛІДКИ МІГРАЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Драган Ю.А.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ

Звірич В.В.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОПЛАТА ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЯ

СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Кавилін О.А.
УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кузьмич А.В.
РЕГІОНАЛЬНА РОЗБУДОВА ТЕРИТОРІЙ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Аніщенко М.А.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Перелі Д.Д.
КОНЦЕПЦІЯ СМАРТ-МІСТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Шевчук Р.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Родченко І.Ю., Щур Н.О., Гончаренко М.Ф.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ (УСПІШНІ КЕЙСИ ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ)

Білюк А.В.
УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Батареєв В.В., Григор'єва В.Г.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СВІТІ

Кацицка Гражина, Осипов Д.М.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕКТОРІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Шевчук Р.В.
ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Сімак С.В.
ВИКЛИКИ НА ШЛЯХУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Андрющенко К.А., Шалько М.Н.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПІД ЧАС РЕФОРМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Гбур З.В.
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Телендій А.А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІШЕНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Целуйко О.І., Перевязко М.О.
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІШОГО ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Nadyuk Z.O.
PUBLIC MANAGEMENT OF THE FIELD OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS IN THE HEALTHCARE SYSTEM

Покатаєв П.С., Маєвський А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Сандул М.М., Скутельник І.В.
ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Чуб С.В.
УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ АТАКАМ

Агазаде Юсіф
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСІДСТВА У ВИМІРІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Майстренко К.М.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

Яровой Т.С., Кириченко Г.В.
ПРОБЛЕМАТИКА РАЙОНУВАННЯ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ

Butchenko T.I., Krasnokutskyi O.V., Zaika O.V.
DEMOCRATIC MODEL OF PUBLIC GOVERNANCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

Сергієнко І.Г.
РОЛЬ «СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ» ТА «СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ» У СТВОРЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСТА МАЙБУТНЬОГО В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кіктенко О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ПІСЛЯВОЄННОГО ЧАСУ ЗА РАХНОК ВЗАЄМОДІІ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ

Юзефович В.В.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Рачинський А.П.
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ