Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 32/2022ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Лукаш С.М., Бричко А.М., Гегешко В.В.
ЛІДЕРСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНЦІВ: ДОСВІД ЄС (НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я)

Михайленко М.М.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

Найда І.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЗМУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бєляєва О.П.
ПОБУДОВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ ГАЛУЗЗЮ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Васільєва Л.М.
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗБЕРЕЖЕННІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ ТА ДЕРЖАВОЮ

Никифоров А.Є.
ПАРТНЕРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЯК НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Сиченко В.В.
МЕХАНІЗМИ УПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД ГЕНДЕРНОГО ІНТЕГРУВАННЯ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Качан Я.В.
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Міщук Є.В., Голобородько Т.В., Мельник В.О.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Костенко В.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Томак О.О.
БАЗОВІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Покатаєв П.С., Білюк А.В.
ІМІДЖ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У КОНТЕКСТІ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кацицка Гражина, Целуйко О.І.
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Колтун В.С., Замазєєва Г.В., Липовська Н.А.
РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Щебетун І.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Kiktenko O.V.
MECHANISMS OF BUSINESS AND GOVERNMENT INTERACTION THROUGH HYBRID ORGANIZATIONS

Шестаковська Т.Л.
РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ АЗАРТНИХ ІГОР В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сокирко С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАГУВАННЯ НА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Бондарчук Н.В., Дуброва Н.П.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ