Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 26/2021ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Kiforenko O.V.
PUBLIC ADMINISTRATION NOTION: FOREIGN EXPERIENCE

Самофалов Д.О.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЯГНЕННІ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ

Khomyk Kh.R.
THEORY OF THE SEPARATION OF POWERS IN THE WORKS OF CHARLES MONTESQUIEU

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Будзин В.Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМ У ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЧНИХ ВПЛИВІВ COVID-19: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ

Васильковський О.Т.
ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯН

Гучко М.М.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Золенко А.С., Джаін П.К.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Парубчак Г.Б.
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ПЕРІОД COVID-19 З АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

Парубчак І.О., Гентош О.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ НОВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У НАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ

Рибчич І.Є., Албов Н.Є.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД ВИКЛИКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНЯНОГО ПЕРСОНАЛУ

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Гуменюк В.В., Михальчишин Н.Л., Васько А.І.
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РАЙОННИХ РАД В УКРАЇНІ

Семеніхіна О.В., Харченко І.І., Шишенко І.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ