Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 23/2021ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Чубінська Н.Б.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ»

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Барзилович А.Д.
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ВИКЛИКИ COVID-19 ДЛЯ УКРАЇНИ

Гришко А.С., Цимбаленко Я.Ю.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПОДАННЯ ПЕТИЦІЙ ЯК ФОРМА ПАРТИСИПАТИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ

Кирилюк О.В.
РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Король В.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Корольчук О.Л.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Корчак І.М.
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ ТА ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ

Макаренко М.В.
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ eHealth ЯК ОДНОГО З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Міненко С.В., Савченко В.М., Савченко Л.Г.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛІПШЕННЯ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ніколіна І.І., Гулівата І.О.
АНАЛІЗ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО УРЯДУВАННЯ НА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Чернецький С.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТАЛОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Петринська В.В.
HR-БРЕНДИНГ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

СЕКЦІЯ 4МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Кравченко О.І.
РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІЗ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Літвак А.І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Дубчак Л.М., Гулак О.В.
СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ДЕРЖАВНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ВЛАДИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Кулешов О.П., Пташка С.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Мартьянова Р.А., Балуєва О.В.
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ОДНА З ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Потеряйко С.П.
ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СФЕРИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Шестаковська Т.Л.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Саламатов В.О., Масляк М.І.
СТРАТЕГІЧНА КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кононенко І.А.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Ганущин С.Н.
ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕПОНИ

Пивоваров К.В., Дацій О.І., Дакал А.В., Сервецький І.В.
МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Семенець-Орлова І.А., Колісніченко Р.М., Швець К.П.
ГУМАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ)

Сергієнко Л.В.
СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАСЛІДКИ УРБАНІЗАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Маргасова В.Г., Руденко О.М., Вітер Д.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ