Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 37/2023

 

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Власова Н.С.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК УМОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Malko N.О.
FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING PUBLIC POLICY ON PREVENTING JUVENILE DELINQUENCY

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Власенко С.І.
РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ПУБЛІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Михайленко М.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗМІНИ МАЙБУТНЬОГО ДЕРЖАВИ

Мойсіяха А.В.
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗМІЦНЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Никифоров А.Є., Погуда Н.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ЦИФРОВИХ РИНКАХ

Ткачова Н.М., Дмитрашко Л.І.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Тюріна Д.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ

Шамрай Н.В.
ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З ГРОМАДЯНАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Шевченко О.О., Кульчицька Е.А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 3ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лазор О.Д., Лазор О.Я., Іськів І.З.
ОПТИМІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Бєляєва О.П., Сердюк Ю.А., Холод О.Б.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК ОБ’ЄКТ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Горбата Л.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 5ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Котляров В.О.
ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Мартинюк О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Лозинська Т.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПРОФЕСІЙНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Сімак С.В.
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Бондарець Є.М.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Баштанник О.В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Шестаковська Т.Л.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ РИНКУ АЗАРТНИХ ІГОР: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Корчак Н.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Лисенко С.О., Кузик П.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РУЙНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Rudenko O.M., Rudenko O.O.
ADAPTIVE NATURE OF SOCIAL PROCESSES AND PRINCIPLES OF ADAPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION IN NATIONAL SAFETY

Лопушинський І.П., Мусіловський І.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Статівка Н.В., Бабаєва І.О.
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Михайловська О.В.
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: ВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДО СПІВПРАЦІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Помаза-Пономаренко А.Л.
АНТИКОРУПЦІЙНІ ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Семенець-Орлова І.А., Щур Н.О., Сервецький І.В.
ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ РЕФОРМИ БЕЗПЕКОВОЇ СФЕРИ

Покатаєв П.С., Коновалов В.Ю.
ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕДІАТОРІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Маслов К.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Щербак В.М.
ТРАНСРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: НОРМАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА ЄС ТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ