Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 36/2023

 

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Баштанник О.В.
ВИМІРИ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТІЙКОСТІ У КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬО ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ

Дорош І.М.
ДЖЕНТРИФІКАЦІЯ: УСУНЕННЯ ЧИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ У ГРОМАДІ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бобось О.Л.
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ СПОЖИВАЧІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Бондарець Є.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОРТУ: НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Васільєва Л.М., Іжболдін М.М.
МЕХАНІЗМИ ТА ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Васільєва Л.М., Макаренко С.Ю.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Демкова Т.О.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Крамаренко С.Б.
ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

Купрійчук В.М., Градівський В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Маркус І.В.
ЛОБІЮВАННЯ: МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ

Марченко А.В.
АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мельниченко О.Є.
ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ У МОВЛЕННЄВОМУ ЕТИКЕТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Никоньонок А.В.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ СПОРТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Таргоній А.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОУЧИНГУ

Чокля О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ АСПЕКТИ

Шалько М.Н.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ковтуненко О.В.
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 4 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Яровой Т.С., Бондаренко О.Г.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ЛОБІЗМУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Колтун В.С., Бурик З.М.
ЗАГРОЗИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ

Горник В. Г., Євмєшкіна О. Л., Сімак С. В.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Кіктенко О.В., Покатаєв П.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Пеньков М.С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ПЕРІОД КРИЗИ

Страшко Л. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ЯВИЩА НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Семенець-Орлова І.А., Щур Н.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Сокирко С.В.
НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ніколаєв К.Д.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Титаренко О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА