Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 34/2023

 

Титул

Зміст

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Голобородько Т.В., Міщук Є.В.
ЛІДЕРСЬКА СКЛАДОВА ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Грабовенко Н.В.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ремезок А.Ю.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ

Furculița T.
THE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF PUBLIC INSTITUTIONS

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИПУБЛІЧНОГОУПРАВЛІННЯ

Аніщенко М.А.
СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Добрянська О.М.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Макаренко М.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Найда І.В.
ПРИНЦИПИ У СФЕРІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Парубчак І.О., Артимович Б.А., Пенцко Ю.Б.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У ДЕРЖАВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Перестюк І.М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ УНИКНЕННЯ ДЕФОЛТУ В УКРАЇНІ

Тертичка В.В., Делія О.В.
ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Ярошович В.І., Володін В.В., Чухвіцький О.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ВНАСЛІДОК КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Іванов Є.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Костенко В.О., Кринична І.П., Журбинський Д.А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Денисюк Л.М.
ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА, БІЗНЕСУ І ВЛАДИ ЯК МЕХАНІЗМ «БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ»

Андрющенко К.А., Шалько М.Н.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Целуйко О.І., Осипов Д.М.
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ОБІГУ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Гбур З.В., Кошова С.П.
МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Покатаєв П.С.
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Маслов К.С.
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ШЛЯХУ ВІДБУДОВИ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

Дрига Д.А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Варушка Ю.А.
АДВОКАТУРИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Конопля Я.Ю.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ» ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Олійченко І.М., Молочко Т.В.
МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Малачинська М.Й.
ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ВООЗ ЩОДО ПІДТРИМКИ СИСТЕМ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

Юнгер В.І.
АЛГОРИТМ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК МЕТОДОЛОГІЇ СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Селютін С.Т., Стах А.Ю.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Шестаковська Т.Л.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

Боклаг В.А.
ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Набока К.О.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Рачинський А.П.
МОДЕЛЮВАННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ