Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 29/2022ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Куйбіда В. С., Шпекторенко І. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Базиляк Н. О.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ З АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

Береда Т. М.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Будзин В. Р.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ПЕРІОД СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Гавриченко Д. Г.
МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Звірич В. В.
ОЦІНКА СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У РІЗНИХ КРАЇНАХ

Махначова Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Миколюк А. В.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Харечко Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПАНДЕМІЧНИХ ВПЛИВІВ У ПЕРІОД ВИКЛИКІВ COVID-19 В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ СВІТОВИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Шутка С. Є., Воляник Г. М., Колінько Н. І.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 3 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Джафаров Р.
ДОСВІД ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД В ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Косухіна К. В., Хмельницький А. В.
КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ РЕЗИДЕНТАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Лаврінець І. О.
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Сєнькін О. О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ТА АРХІТЕКТУРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА РІВНІ МІСТА

Томашевська А. В.
БЮДЖЕТНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Костенко В. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

Пархоменко-Куцевіл О. І.
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА БОЙОВИХ ДІЙ

Щур Н. О.
МЕХАНІЗМИ ДИПЛОМАТІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ