Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 27/2022ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Базиляк Н.О.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Бєліх І.В.
СВІДОМІСТЬ У КОЛИВАННЯХ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Звірич В.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Іщук А.М.
НЕДОЛІКИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ВИКЛИКИ ЇЙ

Кононенко І.А.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бражко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Будзин В.Р.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У СОЦІУМІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

Грицко Р.Ю., Фуртак І.І., Грицко О.М.
ІНТЕГРАЦІЯ МЕРЕЖІ КНП В МЕДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ РЕСУРСІВ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЗ УКРАЇНИ

Гучко М.М.
ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Дузь О.М.
ПРОФІЛАКТИКА ЯК ЗАХІД ПРОТИДІЇ ОНКОЛОГІЧНІЙ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Угоднікова О.І.
ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Цимбаленко Я.Ю., Палажченко К.С.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шевченко С.О., Мунько А.Ю.
УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

Ящук Т.О.
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПЦІЯ СПІВРЕГУЛЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Драган Ю.А., Стародубцев С.О., Романюк В.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ

СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Романчук С.Ю.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Кукін І.В.
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИКОРДОННОМУ СЕКТОРІ

Сагайдак С.А., Драган Ю.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЩОДО ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ

Щеховська Л.М.
БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ