Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 25/2021ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Самофалов Д.О.
ДЕФІНІЦІЇ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» ТА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андронов В.Є.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ЗМІН

Бегаль Л.А.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СТРАТЕГІЯХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Галушка В.Ю.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Іванова О.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Кирилов Ю.Є., Стукан Т.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Майстренко К.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

Маслівець Г.Ю., Ігнатенко О.С.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА НА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ

Мельниченко О.Є.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Пімахова Д.В.
МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Рибчич І.Є., Харечко Д.О.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ВНАСЛІДОК ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ

Соловей Д.А.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ БІЗНЕСУ ВНАСЛІДОК ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ

Тогобицька В.Д.
ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН)

Чисневич Т.М., Камишан І.С.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Юзефович В.В., Вяхірєв М.О.
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Яценко Т.В.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРАКТИК

СЕКЦІЯ 3МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ковтуненко О.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: ІНОЗЕМНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Віхтюк А.В.
МЕХАНІЗМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІНТЕГРОВАНОМУ УПРАВЛІННІ КОРДОНАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Пурнак В.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСВІТНЬОГО ВИХОВАННЯ СЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ