Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 22/2021ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Драган Ю.А., Романюк В.А., Стародубцев С.О.
ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Лукаш С.М., Маслак Н.Г., Згонник В.П., Пелипенко О.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В МЕЖАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Іванцок В.М., Бондарєва О.О., Бондарєв Р.В., Маркулан Л.Ю.
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕРЕРВНИМ ПРОФЕСІЙНИМ ЗРОСТАННЯМ ПРАЦІВНИКІВ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ЯК ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Казюк Я.М., Шатило О.А.
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Обушна Н.І., Селіванов С.В., Кашлакова А.І.
E-LEARNING ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Рибчинський Є.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ткачова Н.М., Ключник А.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЯК ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Токарева В.І., Плуталова О.Г.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ШЛЯХ УКРАЇНИ

Чорний О.В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

СЕКЦІЯ 3ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Сопілка А.В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Гнатенко В.С.
ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

РЕЦЕНЗІЇ

Андрієнко М.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПАЛАГУСИНЦЯ РОСТИСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА «МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ