Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 21/2021ТитулЗмістСЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Вальчук О.І.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Галушка В.Ю.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Гентош О.П., Соловей Д.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ІНТЕГРАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ

Перевізник В.М.
РОЛЬ І МІСЦЕ ҐЕНДЕРНОГО РЕСУРСУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Сабурова Г.Б.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Вовк С.М., Половян Н.С., Вовк Т.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ВИРОБНИЦТВА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Дурман М.О.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАД ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК)

Котляр Л.І.
ПСИХОЛОГІЧНЕ НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ПИТАННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кушнір В.О., Подибайло М.Т.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Масляк Т.Р.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

Махінчук Н.В.
УНІФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

Олійник Р.Ю.
МЕТОДОЛОГІЯ AGILE У ПРОЄКТАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

Парубчак І.О., Балашов А.М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В МЕРЕЖІ РЕКРЕАЦІЙНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Samofalov D.O.
INNOVATIVE APPROACH TO COMMUNICATION SERVICES DEVELOPMENT IN ELECTRONIC HEALTHCARE SYSTEM. INTERNATIONAL EXPERIENCE ANALYSIS

Харечко Д.О., Пронюк Ю.Н.
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Чорний О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19: ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

СЕКЦІЯ 3ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Корнута Л.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бажора О.О.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІФЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ДОСВІД АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ОЗБРОЄННЯ

Гнатенко В.С.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ

Ткачова Н.М., Мартьянова Р.А., Казанська О.О.
РИЗИКИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Фердман Г.П.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЯК ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Шестаковська Т.Л.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

Сопіна О.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ PR-ТЕХНОЛОГІЙ

Саламатов В.О., Масляк М.І.
СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Радченко А.П.
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Мерзляк А.В., Мордвінов О.Г
КОНЦЕПТУАЛЬНА РОЛЬ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ