Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 19/2020

Титул

Зміст

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВІДРОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ

Пенцак Т.Г., Матвеєва М.П.
РЕГУЛЯТОРНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ У ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ЩОДО КОНТРАКТНО-ДОГОВІРНИХ ЗАСАД У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пержун В.В.
«ПОКЛИКАННЯ ДО ПОЛІТИКИ» М. ВЕБЕРА ТА УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ

СЕКЦІЯ 2МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бабова І.К., Рожков В.С.
САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Безена І.М.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Задорожня І.Л.
АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ» У МІСТІ КИЄВІ

Котляр Л.І.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КОПІНГ-СТРАТЕГІЯ УНИКНЕННЯ» У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кушнір В.О.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК НАЙВАЖЛИВІШОГО ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Масляк Т.Р.
КОНВЕРГЕНТНІСТЬ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Ніколіна І.І.
АНАЛІЗ ТРЕНДУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Сурніна-Далекорей О.А.
МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Чорний О.В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЗПЕЧЕННЯ В ПЕРІОД COVID-19

Ярошенко М.С.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Орлів М.С.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 4МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Балінський В.В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: ВЗАЄМОВПЛИВ

Омельчук О.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 5 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Кукін І.В.
ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИКОРДОННОМУ СЕКТОРІ

Надоєв А.А.
ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ

СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Покатаєв П.С., Батареєв В.В.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Козарь Т.П.
ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Радченко Я.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АКТІВ

Лебедєв А.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Радчук Т.М.
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Шопша М.М.
РЕСУРСНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мостовий В.О.
ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Кудріна О.Ю., Масляк М.І.
ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ, ЛОГІКИ ТА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Грабовенко Н.В.
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Лисак В.В.
ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ CИСТЕМ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Ганущин С.Н.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАСАД ГРОМАДСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Сервецький І.В., Куташев І.В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: РОЛЬ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ